Did I find the right examples for you? yes no      Crawl my project      Python Jobs

All Samples(14)  |  Call(11)  |  Derive(0)  |  Import(3)
Klasa reprezentujaca typ wyliczeniowy.
Uzycie (np.):
        IncomingPackets = Enum({"GGRecvMsg":0x000a, "GGWelcome":0x0001})

src/p/y/pygglib-HEAD/GGConstans.py   pygglib(Download)
# $Id$
 
from Helpers import Enum
 
## Mozliwe wartosci statusow dostepnosci
#
GGStatuses = Enum({
# Okresla jak traktujemy dany nr gg
#
GGUserTypes = Enum({
	"Offline":0x01, #Kazdy uzytkownik dodany do listy kontaktow
	"Friend":0x02, #Uzytkownik, dla ktorego jestesmy widoczni w trybie "tylko dla przyjaciol"
## Informacje o uzytkowniku, ktorego gg mamy w kontaktach (odpytujemy serwer o te informacje)
#
GGRemotePort = Enum({
	"NotStraightConnection":0, #Klient nie obsluguje bezposredniego polaczenia
	"BehindNAT":1, #Klient laczy sie zza NAT lub innej formy maskarady
## Mapa bitowa dla wiadomosci, okresla parametry wiadomosci
#
GGMsgTypes = Enum({
	"Queued":0x0001, #Bit ustawiany wylacznie przy odbiorze wiadomosci, gdy wiadomosc zostala wczesniej zakolejkowana z powodu nieobecnosci
	"Msg":0x0004, #Wiadomosc ma sie pojawic w osobnym okienku

src/p/y/pygglib-HEAD/OutgoingPackets.py   pygglib(Download)
from GGConstans import *
import Helpers
from Helpers import Enum
 
GGOutgoingPackets = Enum({

src/p/y/pygglib-HEAD/IncomingPackets.py   pygglib(Download)
import struct
from Contacts import *
from Helpers import Enum
 
GGIncomingPackets = Enum({