Did I find the right examples for you? yes no      Crawl my project      Python Jobs

All Samples(4)  |  Call(4)  |  Derive(0)  |  Import(0)
Zwraca hash z emaila oraz hasla, potrzebny przy rejestracji i usuwaniu konta

        def gg_http_hash(email,pwd):
	"""
	Zwraca hash z emaila oraz hasla, potrzebny przy rejestracji i usuwaniu konta
	"""
	a = 0
	b = -1
	
	for c in email:
		a = (ord(c) ^ b) + ((ord(c) << 8) & 0xffffffff);
		b = (a >> 24) | ((a << 8) & 0xffffffff);
	
	for c in pwd:
		a = (ord(c) ^ b) + ((ord(c) << 8) & 0xffffffff);
		b = (a >> 24) | ((a << 8) & 0xffffffff);

	return int(abs(b))
        


src/p/y/pygglib-HEAD/HTTPServices.py   pygglib(Download)
		Zwraca przydzielony numer konta. W przypadku blednych danych tokena rzucany jest wyjatek
		"""
		code = Helpers.gg_http_hash(email, pwd)
		url = 'http://register.gadu-gadu.pl/appsvc/fmregister3.asp'
		data = urllib.urlencode({'pwd' : pwd, 'email' : email, 'tokenid' : tokenid, 'tokenval' : tokenval, 'code' : code})
		Zwraca True gdy numer zostanie usuniety lub False w przeciwnym wypadku
		"""
		code = Helpers.gg_http_hash('deleteaccount@gadu-gadu.pl', fmpwd)
		random.seed(int(time.time()))
		pwd = random.randint(0,0xffff)
		Zwraca True gdy przypomnienie zostalo wyslane, False w przeciwnym wypadku
		"""
		code = Helpers.gg_http_hash(str(userid), email)
		url = 'http://retr.gadu-gadu.pl/appsvc/fmsendpwd3.asp'
		data = urllib.urlencode({'userid' : userid, 'email' : email, 'tokenid' : tokenid, 'tokenval' : tokenval, 'code' : code})
			pwd = fmpwd
 
		code = Helpers.gg_http_hash(pwd, email)
		url = 'http://register.gadu-gadu.pl/appsvc/fmregister3.asp'
		data = urllib.urlencode({'fmnumber' : fmnumber, 'fmpwd' : fmpwd, 'pwd' : pwd, 'email' : email, 'tokenid' : tokenid, 'tokenval' : tokenval, 'code' : code})