Did I find the right examples for you? yes no      Crawl my project      Python Jobs

All Samples(16)  |  Call(16)  |  Derive(0)  |  Import(0)

src/f/a/facereclib-1.2.1/facereclib/tools/ISV.py   facereclib(Download)
   self._load_projector_isv(projector_file)
 
  self.m_machine = bob.machine.ISVMachine(self.m_isvbase)
  self.m_trainer = bob.trainer.ISVTrainer(self.m_isv_training_iterations, self.m_relevance_factor)
  self.m_trainer.rng = bob.core.random.mt19937(self.m_init_seed)
 def _project_isv(self, projected_ubm):
  projected_isv = numpy.ndarray(shape=(self.m_ubm.dim_c*self.m_ubm.dim_d,), dtype=numpy.float64)
  model = bob.machine.ISVMachine(self.m_isvbase)
  model.estimate_ux(projected_ubm, projected_isv)
  return projected_isv
 def read_model(self, model_file):
  """Reads the ISV Machine that holds the model"""
  machine = bob.machine.ISVMachine(bob.io.HDF5File(model_file))
  machine.isv_base = self.m_isvbase
  return machine

src/f/a/facereclib-HEAD/facereclib/tools/ISV.py   facereclib(Download)
   self._load_projector_isv(projector_file)
 
  self.m_machine = bob.machine.ISVMachine(self.m_isvbase)
  self.m_trainer = bob.trainer.ISVTrainer(self.m_isv_training_iterations, self.m_relevance_factor)
  self.m_trainer.rng = bob.core.random.mt19937(self.m_init_seed)
 def _project_isv(self, projected_ubm):
  projected_isv = numpy.ndarray(shape=(self.m_ubm.dim_c*self.m_ubm.dim_d,), dtype=numpy.float64)
  model = bob.machine.ISVMachine(self.m_isvbase)
  model.estimate_ux(projected_ubm, projected_isv)
  return projected_isv
 def read_model(self, model_file):
  """Reads the ISV Machine that holds the model"""
  machine = bob.machine.ISVMachine(bob.io.HDF5File(model_file))
  machine.isv_base = self.m_isvbase
  return machine

src/x/b/xbob.spkrec-1.0.3/xbob/spkrec/tools/ISV.py   xbob.spkrec(Download)
  self.m_isvbase.ubm = self.m_ubm
 
  self.m_machine = bob.machine.ISVMachine(self.m_isvbase)
  self.m_trainer = bob.trainer.ISVTrainer(self.m_config.n_iter_train, self.m_config.relevance_factor)
 
 def project_isv(self, feature_array, projected_ubm):
  #""Computes GMM statistics against a UBM, given an input 2D numpy.ndarray of feature vectors""
  projected_isv = numpy.ndarray(shape=(self.m_ubm.dim_c*self.m_ubm.dim_d,), dtype=numpy.float64)
 
  model = bob.machine.ISVMachine(self.m_isvbase)
 def read_model(self, model_file):
  """Reads the ISV Machine that holds the model"""
  print("model: %s" %model_file)
  machine = bob.machine.ISVMachine(bob.io.HDF5File(model_file))
  machine.isv_base = self.m_isvbase

src/b/o/bob.spear-1.1.2/spear/tools/ISV.py   bob.spear(Download)
  self.m_isvbase.ubm = self.m_ubm
 
  self.m_machine = bob.machine.ISVMachine(self.m_isvbase)
  self.m_trainer = bob.trainer.ISVTrainer(self.m_config.n_iter_train, self.m_config.relevance_factor)
 
 def project_isv(self, feature_array, projected_ubm):
  #""Computes GMM statistics against a UBM, given an input 2D numpy.ndarray of feature vectors""
  projected_isv = numpy.ndarray(shape=(self.m_ubm.dim_c*self.m_ubm.dim_d,), dtype=numpy.float64)
 
  model = bob.machine.ISVMachine(self.m_isvbase)
 def read_model(self, model_file):
  """Reads the ISV Machine that holds the model"""
  print("model: %s" %model_file)
  machine = bob.machine.ISVMachine(bob.io.HDF5File(model_file))
  machine.isv_base = self.m_isvbase

src/x/b/xbob.thesis.elshafey2014-0.0.1a0/xbob/thesis/elshafey2014/utils/miris.py   xbob.thesis.elshafey2014(Download)
 
 # 2/ ISV Enrollment
 isvmachine = bob.machine.ISVMachine(isvbase)
 isv_enrol_data = []
 data_c = data[ENROLLMENT_CLASS]

src/m/a/maskattack.study-1.0.0/maskattack/study/analyze/isv.py   maskattack.study(Download)
  for j in range(0,len(array[0])):
   array_isv = numpy.ndarray(shape=(ubm.dim_c*ubm.dim_d,), dtype=numpy.float64)
   isv_machine = bob.machine.ISVMachine(isvbase)
   isv_machine.estimate_ux(array[i][j], array_isv)
   list.append(array_isv)
   for client_features in dev_enrol_dct_ubm:
    for enroll_feature in client_features:
     isv_machine = bob.machine.ISVMachine(isvbase)
     isv_trainer.enrol(isv_machine,[enroll_feature],1)
     dev_models.append(isv_machine)
 
   test_models = []
   for client_features in test_enrol_dct_ubm:
    for enroll_feature in client_features:
     isv_machine = bob.machine.ISVMachine(isvbase)