Did I find the right examples for you? yes no      Crawl my project      Python Jobs

All Samples(19)  |  Call(11)  |  Derive(0)  |  Import(8)
Augments the parser with option to set value for the list of variables.
  

    def vars_to_optparser(variables, parser=None):
  """Augments the parser with option to set value for the list of variables.
  """
  if parser is None:
    parser = optparse.OptionParser()

  for var in variables:
    if not VALID_OPTION_NAME.match(var.name):
      continue
    parser.add_option(
      "--%s" % var.name.lower().replace('_', '-'),
      dest=var.name,
      help=var.full_description,
      metavar=var.name.split('_')[-1].upper())
  return parser
    


src/p/y/PySeqsee-0.1.2/farg/third_party/skeleton/core.py   PySeqsee(Download)
import weakref
 
from skeleton.utils import (
  get_loggger, get_file_mode, vars_to_optparser, prompt)
 
    parser.set_default('verbose_', logging.ERROR)
 
    parser = vars_to_optparser(self.variables, parser=parser)
    return parser
 

src/s/k/skeleton_stu-0.6.3/skeleton/core.py   skeleton_stu(Download)
import weakref
 
from skeleton.utils import (
  get_loggger, get_file_mode, vars_to_optparser, prompt)
 
    parser.set_default('verbose_', logging.ERROR)
 
    parser = vars_to_optparser(self.variables, parser=parser)
    return parser
 

src/s/k/skeleton-0.6/skeleton/core.py   skeleton(Download)
import weakref
 
from skeleton.utils import (
  get_loggger, get_file_mode, vars_to_optparser, prompt)
 
    parser.set_default('verbose_', logging.ERROR)
 
    parser = vars_to_optparser(self.variables, parser=parser)
    return parser
 

src/p/y/PySeqsee-HEAD/farg/third_party/skeleton/core.py   PySeqsee(Download)
import weakref
 
from skeleton.utils import (
  get_loggger, get_file_mode, vars_to_optparser, prompt)
 
    parser.set_default('verbose_', logging.ERROR)
 
    parser = vars_to_optparser(self.variables, parser=parser)
    return parser
 

src/s/k/skeleton-HEAD/skeleton/core.py   skeleton(Download)
import weakref
 
from skeleton.utils import (
  get_loggger, get_file_mode, vars_to_optparser, prompt)
 
    parser.set_default('verbose_', logging.ERROR)
 
    parser = vars_to_optparser(self.variables, parser=parser)
    return parser
 

src/s/k/skeleton_stu-0.6.3/skeleton/tests/test_utils.py   skeleton_stu(Download)
from skeleton.core import Var
from skeleton.tests.utils import TestCase, TempDir
from skeleton.utils import insert_into_file, vars_to_optparser
 
 
 
    """
    parser = vars_to_optparser([Var('Foo'), Var('foo_bar')])
    self.assertEqual(parser.get_option('--foo').dest, 'Foo')
    self.assertEqual(parser.get_option('--foo-bar').dest, 'foo_bar')
 
  def test_default_metavar(self):
    """Tests option's metavar"""
    parser = vars_to_optparser([Var('Foo'), Var('bar_name')])

src/s/k/skeleton-0.6/skeleton/tests/test_utils.py   skeleton(Download)
from skeleton.core import Var
from skeleton.tests.utils import TestCase, TempDir
from skeleton.utils import insert_into_file, vars_to_optparser
 
 
 
    """
    parser = vars_to_optparser([Var('Foo'), Var('foo_bar')])
    self.assertEqual(parser.get_option('--foo').dest, 'Foo')
    self.assertEqual(parser.get_option('--foo-bar').dest, 'foo_bar')
 
  def test_default_metavar(self):
    """Tests option's metavar"""
    parser = vars_to_optparser([Var('Foo'), Var('bar_name')])

src/s/k/skeleton-HEAD/skeleton/tests/test_utils.py   skeleton(Download)
from skeleton.core import Var
from skeleton.tests.utils import TestCase, TempDir
from skeleton.utils import insert_into_file, vars_to_optparser
 
 
 
    """
    parser = vars_to_optparser([Var('Foo'), Var('foo_bar')])
    self.assertEqual(parser.get_option('--foo').dest, 'Foo')
    self.assertEqual(parser.get_option('--foo-bar').dest, 'foo_bar')
 
  def test_default_metavar(self):
    """Tests option's metavar"""
    parser = vars_to_optparser([Var('Foo'), Var('bar_name')])