#!/bin/env python
#file cogent/parse/test_phylip.py
"""Unit tests for the phylip parser
"""
from cogent.parse.phylip import MinimalPhylipParser, get_align_for_phylip
from cogent.parse.record import RecordError
from cogent.util.unit_test import TestCase, main
from StringIO import StringIO
 
__author__ = "Micah Hamady"
__copyright__ = "Copyright 2007-2012, The Cogent Project"
__credits__ = ["Micah Hamady", "Rob Knight"]
__license__ = "GPL"
__version__ = "1.5.3"
__maintainer__ = "Micah Hamady"
__email__ = "hamady@colorado.edu"
__status__ = "Production"
 
class PhylipGenericTest(TestCase):
  """Setup data for Phylip parsers."""
  def setUp(self):
    """standard files"""
    self.big_interleaved = StringIO("""10 705 I
Cow    ATGGCATATCCCATACAACTAGGATTCCAAGATGCAACATCACCAATCATAGAAGAACTA
Carp   ATGGCACACCCAACGCAACTAGGTTTCAAGGACGCGGCCATACCCGTTATAGAGGAACTT
Chicken  ATGGCCAACCACTCCCAACTAGGCTTTCAAGACGCCTCATCCCCCATCATAGAAGAGCTC
Human   ATGGCACATGCAGCGCAAGTAGGTCTACAAGACGCTACTTCCCCTATCATAGAAGAGCTT
Loach   ATGGCACATCCCACACAATTAGGATTCCAAGACGCGGCCTCACCCGTAATAGAAGAACTT
Mouse   ATGGCCTACCCATTCCAACTTGGTCTACAAGACGCCACATCCCCTATTATAGAAGAGCTA
Rat    ATGGCTTACCCATTTCAACTTGGCTTACAAGACGCTACATCACCTATCATAGAAGAACTT
Seal   ATGGCATACCCCCTACAAATAGGCCTACAAGATGCAACCTCTCCCATTATAGAGGAGTTA
Whale   ATGGCATATCCATTCCAACTAGGTTTCCAAGATGCAGCATCACCCATCATAGAAGAGCTC
Frog   ATGGCACACCCATCACAATTAGGTTTTCAAGACGCAGCCTCTCCAATTATAGAAGAATTA
 
CTTCACTTTCATGACCACACGCTAATAATTGTCTTCTTAATTAGCTCATTAGTACTTTAC
CTTCACTTCCACGACCACGCATTAATAATTGTGCTCCTAATTAGCACTTTAGTTTTATAT
GTTGAATTCCACGACCACGCCCTGATAGTCGCACTAGCAATTTGCAGCTTAGTACTCTAC
ATCACCTTTCATGATCACGCCCTCATAATCATTTTCCTTATCTGCTTCCTAGTCCTGTAT
CTTCACTTCCATGACCATGCCCTAATAATTGTATTTTTGATTAGCGCCCTAGTACTTTAT
ATAAATTTCCATGATCACACACTAATAATTGTTTTCCTAATTAGCTCCTTAGTCCTCTAT
ACAAACTTTCATGACCACACCCTAATAATTGTATTCCTCATCAGCTCCCTAGTACTTTAT
CTACACTTCCATGACCACACATTAATAATTGTGTTCCTAATTAGCTCATTAGTACTCTAC
CTACACTTTCACGATCATACACTAATAATCGTTTTTCTAATTAGCTCTTTAGTTCTCTAC
CTTCACTTCCACGACCATACCCTCATAGCCGTTTTTCTTATTAGTACGCTAGTTCTTTAC
 
ATTATTTCACTAATACTAACGACAAAGCTGACCCATACAAGCACGATAGATGCACAAGAA
ATTATTACTGCAATGGTATCAACTAAACTTACTAATAAATATATTCTAGACTCCCAAGAA
CTTCTAACTCTTATACTTATAGAAAAACTATCA---TCAAACACCGTAGATGCCCAAGAA
GCCCTTTTCCTAACACTCACAACAAAACTAACTAATACTAACATCTCAGACGCTCAGGAA
GTTATTATTACAACCGTCTCAACAAAACTCACTAACATATATATTTTGGACTCACAAGAA
ATCATCTCGCTAATATTAACAACAAAACTAACACATACAAGCACAATAGATGCACAAGAA
ATTATTTCACTAATACTAACAACAAAACTAACACACACAAGCACAATAGACGCCCAAGAA
ATTATCTCACTTATACTAACCACGAAACTCACCCACACAAGTACAATAGACGCACAAGAA
ATTATTACCCTAATGCTTACAACCAAATTAACACATACTAGTACAATAGACGCCCAAGAA
ATTATTACTATTATAATAACTACTAAACTAACTAATACAAACCTAATGGACGCACAAGAG
 
GTAGAGACAATCTGAACCATTCTGCCCGCCATCATCTTAATTCTAATTGCTCTTCCTTCT
ATCGAAATCGTATGAACCATTCTACCAGCCGTCATTTTAGTACTAATCGCCCTGCCCTCC
GTTGAACTAATCTGAACCATCCTACCCGCTATTGTCCTAGTCCTGCTTGCCCTCCCCTCC
ATAGAAACCGTCTGAACTATCCTGCCCGCCATCATCCTAGTCCTCATCGCCCTCCCATCC
ATTGAAATCGTATGAACTGTGCTCCCTGCCCTAATCCTCATTTTAATCGCCCTCCCCTCA
GTTGAAACCATTTGAACTATTCTACCAGCTGTAATCCTTATCATAATTGCTCTCCCCTCT
GTAGAAACAATTTGAACAATTCTCCCAGCTGTCATTCTTATTCTAATTGCCCTTCCCTCC
GTGGAAACGGTGTGAACGATCCTACCCGCTATCATTTTAATTCTCATTGCCCTACCATCA
GTAGAAACTGTCTGAACTATCCTCCCAGCCATTATCTTAATTTTAATTGCCTTGCCTTCA
ATCGAAATAGTGTGAACTATTATACCAGCTATTAGCCTCATCATAATTGCCCTTCCATCC
 
TTACGAATTCTATACATAATAGATGAAATCAATAACCCATCTCTTACAGTAAAAACCATA
CTACGCATCCTGTACCTTATAGACGAAATTAACGACCCTCACCTGACAATTAAAGCAATA
CTCCAAATCCTCTACATAATAGACGAAATCGACGAACCTGATCTCACCCTAAAAGCCATC
CTACGCATCCTTTACATAACAGACGAGGTCAACGATCCCTCCCTTACCATCAAATCAATT
CTACGAATTCTATATCTTATAGACGAGATTAATGACCCCCACCTAACAATTAAGGCCATG
CTACGCATTCTATATATAATAGACGAAATCAACAACCCCGTATTAACCGTTAAAACCATA
CTACGAATTCTATACATAATAGACGAGATTAATAACCCAGTTCTAACAGTAAAAACTATA
TTACGAATCCTCTACATAATGGACGAGATCAATAACCCTTCCTTGACCGTAAAAACTATA
TTACGGATCCTTTACATAATAGACGAAGTCAATAACCCCTCCCTCACTGTAAAAACAATA
CTTCGTATCCTATATTTAATAGATGAAGTTAATGATCCACACTTAACAATTAAAGCAATC
 
GGACATCAGTGATACTGAAGCTATGAGTATACAGATTATGAGGACTTAAGCTTCGACTCC
GGACACCAATGATACTGAAGTTACGAGTATACAGACTATGAAAATCTAGGATTCGACTCC
GGACACCAATGATACTGAACCTATGAATACACAGACTTCAAGGACCTCTCATTTGACTCC
GGCCACCAATGGTACTGAACCTACGAGTACACCGACTACGGCGGACTAATCTTCAACTCC
GGGCACCAATGATACTGAAGCTACGAGTATACTGATTATGAAAACTTAAGTTTTGACTCC
GGGCACCAATGATACTGAAGCTACGAATATACTGACTATGAAGACCTATGCTTTGATTCA
GGACACCAATGATACTGAAGCTATGAATATACTGACTATGAAGACCTATGCTTTGACTCC
GGACATCAGTGATACTGAAGCTATGAGTACACAGACTACGAAGACCTGAACTTTGACTCA
GGTCACCAATGATATTGAAGCTATGAGTATACCGACTACGAAGACCTAAGCTTCGACTCC
GGCCACCAATGATACTGAAGCTACGAATATACTAACTATGAGGATCTCTCATTTGACTCT
 
TACATAATTCCAACATCAGAATTAAAGCCAGGGGAGCTACGACTATTAGAAGTCGATAAT
TATATAGTACCAACCCAAGACCTTGCCCCCGGACAATTCCGACTTCTGGAAACAGACCAC
TACATAACCCCAACAACAGACCTCCCCCTAGGCCACTTCCGCCTACTAGAAGTCGACCAT
TACATACTTCCCCCATTATTCCTAGAACCAGGCGACCTGCGACTCCTTGACGTTGACAAT
TACATAATCCCCACCCAGGACCTAACCCCTGGACAATTCCGGCTACTAGAGACAGACCAC
TATATAATCCCAACAAACGACCTAAAACCTGGTGAACTACGACTGCTAGAAGTTGATAAC
TACATAATCCCAACCAATGACCTAAAACCAGGTGAACTTCGTCTATTAGAAGTTGATAAT
TATATGATCCCCACACAAGAACTAAAGCCCGGAGAACTACGACTGCTAGAAGTAGACAAT
TATATAATCCCAACATCAGACCTAAAGCCAGGAGAACTACGATTATTAGAAGTAGATAAC
TATATAATTCCAACTAATGACCTTACCCCTGGACAATTCCGGCTGCTAGAAGTTGATAAT
 
CGAGTTGTACTACCAATAGAAATAACAATCCGAATGTTAGTCTCCTCTGAAGACGTATTA
CGAATAGTTGTTCCAATAGAATCCCCAGTCCGTGTCCTAGTATCTGCTGAAGACGTGCTA
CGCATTGTAATCCCCATAGAATCCCCCATTCGAGTAATCATCACCGCTGATGACGTCCTC
CGAGTAGTACTCCCGATTGAAGCCCCCATTCGTATAATAATTACATCACAAGACGTCTTG
CGAATGGTTGTTCCCATAGAATCCCCTATTCGCATTCTTGTTTCCGCCGAAGATGTACTA
CGAGTCGTTCTGCCAATAGAACTTCCAATCCGTATATTAATTTCATCTGAAGACGTCCTC
CGGGTAGTCTTACCAATAGAACTTCCAATTCGTATACTAATCTCATCCGAAGACGTCCTG
CGAGTAGTCCTCCCAATAGAAATAACAATCCGCATACTAATCTCATCAGAAGATGTACTC
CGAGTTGTCTTACCTATAGAAATAACAATCCGAATATTAGTCTCATCAGAAGACGTACTC
CGAATAGTAGTCCCAATAGAATCTCCAACCCGACTTTTAGTTACAGCCGAAGACGTCCTC
 
CACTCATGAGCTGTGCCCTCTCTAGGACTAAAAACAGACGCAATCCCAGGCCGTCTAAAC
CATTCTTGAGCTGTTCCATCCCTTGGCGTAAAAATGGACGCAGTCCCAGGACGACTAAAT
CACTCATGAGCCGTACCCGCCCTCGGGGTAAAAACAGACGCAATCCCTGGACGACTAAAT
CACTCATGAGCTGTCCCCACATTAGGCTTAAAAACAGATGCAATTCCCGGACGTCTAAAC
CACTCCTGGGCCCTTCCAGCCATGGGGGTAAAGATAGACGCGGTCCCAGGACGCCTTAAC
CACTCATGAGCAGTCCCCTCCCTAGGACTTAAAACTGATGCCATCCCAGGCCGACTAAAT
CACTCATGAGCCATCCCTTCACTAGGGTTAAAAACCGACGCAATCCCCGGCCGCCTAAAC
CACTCATGAGCCGTACCGTCCCTAGGACTAAAAACTGATGCTATCCCAGGACGACTAAAC
CACTCATGGGCCGTACCCTCCTTGGGCCTAAAAACAGATGCAATCCCAGGACGCCTAAAC
CACTCGTGAGCTGTACCCTCCTTGGGTGTCAAAACAGATGCAATCCCAGGACGACTTCAT
 
CAAACAACCCTTATATCGTCCCGTCCAGGCTTATATTACGGTCAATGCTCAGAAATTTGC
CAAGCCGCCTTTATTGCCTCACGCCCAGGGGTCTTTTACGGACAATGCTCTGAAATTTGT
CAAACCTCCTTCATCACCACTCGACCAGGAGTGTTTTACGGACAATGCTCAGAAATCTGC
CAAACCACTTTCACCGCTACACGACCGGGGGTATACTACGGTCAATGCTCTGAAATCTGT
CAAACCGCCTTTATTGCCTCCCGCCCCGGGGTATTCTATGGGCAATGCTCAGAAATCTGT
CAAGCAACAGTAACATCAAACCGACCAGGGTTATTCTATGGCCAATGCTCTGAAATTTGT
CAAGCTACAGTCACATCAAACCGACCAGGTCTATTCTATGGCCAATGCTCTGAAATTTGC
CAAACAACCCTAATAACCATACGACCAGGACTGTACTACGGTCAATGCTCAGAAATCTGT
CAAACAACCTTAATATCAACACGACCAGGCCTATTTTATGGACAATGCTCAGAGATCTGC
CAAACATCATTTATTGCTACTCGTCCGGGAGTATTTTACGGACAATGTTCAGAAATTTGC
 
GGGTCAAACCACAGTTTCATACCCATTGTCCTTGAGTTAGTCCCACTAAAGTACTTTGAA
GGAGCTAATCACAGCTTTATACCAATTGTAGTTGAAGCAGTACCTCTCGAACACTTCGAA
GGAGCTAACCACAGCTACATACCCATTGTAGTAGAGTCTACCCCCCTAAAACACTTTGAA
GGAGCAAACCACAGTTTCATGCCCATCGTCCTAGAATTAATTCCCCTAAAAATCTTTGAA
GGAGCAAACCACAGCTTTATACCCATCGTAGTAGAAGCGGTCCCACTATCTCACTTCGAA
GGATCTAACCATAGCTTTATGCCCATTGTCCTAGAAATGGTTCCACTAAAATATTTCGAA
GGCTCAAATCACAGCTTCATACCCATTGTACTAGAAATAGTGCCTCTAAAATATTTCGAA
GGTTCAAACCACAGCTTCATACCTATTGTCCTCGAATTGGTCCCACTATCCCACTTCGAG
GGCTCAAACCACAGTTTCATACCAATTGTCCTAGAACTAGTACCCCTAGAAGTCTTTGAA
GGAGCAAACCACAGCTTTATACCAATTGTAGTTGAAGCAGTACCGCTAACCGACTTTGAA
 
AAATGATCTGCGTCAATATTA---------------------TAA
AACTGATCCTCATTAATACTAGAAGACGCCTCGCTAGGAAGCTAA
GCCTGATCCTCACTA------------------CTGTCATCTTAA
ATA---------------------GGGCCCGTATTTACCCTATAG
AACTGGTCCACCCTTATACTAAAAGACGCCTCACTAGGAAGCTAA
AACTGATCTGCTTCAATAATT---------------------TAA
AACTGATCAGCTTCTATAATT---------------------TAA
AAATGATCTACCTCAATGCTT---------------------TAA
AAATGATCTGTATCAATACTA---------------------TAA
AACTGATCTTCATCAATACTA---GAAGCATCACTA------AGA
    """)
 
    self.space_interleaved = StringIO(""" 5 176 I
cox2_leita  MAFILSFWMI FLLDSVIVLL SFVCFVCVWI CALLFSTVLL VSKLNNIYCT
cox2_crifa  MAFILSFWMI FLIDAVIVLL SFVCFVCIWI CSLFFSSFLL VSKINNVYCT
cox2_bsalt  MSFIISFWML FLIDSLIVLL SGAIFVCIWI CSLFFLCILF ICKLDYIFCS
cox2_trybb  MSFILTFWMI FLMDSIIVLI SFSIFLSVWI CALIIATVLT VTKINNIYCT
cox2_tborr  MLFFINQLLL LLVDTFVILE IFSLFVCVFI IVMYILFINY NIFLKNINVY
 
       WDFTASKFID VYWFTIGGMF SLGLLLRLCL LLYFGHLNFV SFDLCKVVGF
       WDFTASKFID AYWFTIGGMF VLCLLLRLCL LLYFGCLNFV SFDLCKVVGF
       WDFISAKFID LYWFTLGCLF IVCLLIRLCL LLYFSCLNFV CFDLCKCIGF
       WDFISSKFID TYWFVLGMMF ILCLLLRLCL LLYFSCINFV SFDLCKVIGF
       LDFIGSKYLD LYWFLIGIFF VIVLLIRLCL LLYYSWISLL IFDLCKIMGF
 
       QWYWVYFIFG ETTIFSNLIL ESDYMIGDLR LLQCNHVLTL LSLVIYKLWL
       QWYWVYFIFG ETTIFSNLIL ESDYLIGDLR LLQCNHVLTL LSLVIYKLWL
       QWYWVYFIFG ETTIFSNLIL ESDYLIGDLR LLQCNHVLTL LSLVIYKVWL
       QWYWVYFLFG ETTIFSNLIL ESDYLIGDLR ILQCNHVLTL LSLVIYKLWV
       QWYWIFFVFK ENVIFSNLLI ESDYWIGDLR LLQCNNTFNL ICLVVYKIWV
 
       SAVDVIHSFA ISSLGVKVEN LVAVMK
       SAVDVIHSFA VSSLGIKVDC IPGRCN
       SAIDVIHSFT LANLGIKVD? ?PGRCN
       SAVDVIHSFT ISSLGIKVEN PGRCNE
       TSIDVIHSFT ISTLGIKIDC IPGRCN
                                                                                """)
    self.interleaved_little = StringIO("""  6  39 I
Archaeopt CGATGCTTAC CGCCGATGCT
HesperorniCGTTACTCGT TGTCGTTACT
BaluchitheTAATGTTAAT TGTTAATGTT
B. virginiTAATGTTCGT TGTTAATGTT
BrontosaurCAAAACCCAT CATCAAAACC
B.subtilisGGCAGCCAAT CACGGCAGCC
 
TACCGCCGAT GCTTACCGC
CGTTGTCGTT ACTCGTTGT
AATTGTTAAT GTTAATTGT
CGTTGTTAAT GTTCGTTGT
CATCATCAAA ACCCATCAT
AATCACGGCA GCCAATCAC
""")
    self.empty = []
 
    self.noninterleaved_little = StringIO("""  6  20
 
Archaeopt CGATGCTTAC CGCCGATGCT
HesperorniCGTTACTCGT TGTCGTTACT
 
BaluchitheTAATGTTAAT TGTTAATGTT
B. virginiTAATGTTCGT TGTTAATGTT
BrontosaurCAAAACCCAT CATCAAAACC
B.subtilisGGCAGCCAAT CACGGCAGCC
 
""")
 
    self.noninterleaved_big = StringIO("""10 297
Rhesus  tgtggcacaaatactcatgccagctcattacagcatgagaac---agtttgttactcact
     aaagacagaatgaatgtagaaaaggctgaattctgtaataaaagcaaacagcctggcttg
     gcaaggagccaacataacagatggactggaagtaaggaaacatgtaatgataggcagact
     cccagcacagagaaaaaggtagatctgaatgctaatgccctgtatgagagaaaagaatgg
     aataagcaaaaactgccatgctctgagaatcctagagacactgaagatgttccttgg
Manatee  tgtggcacaaatactcatgccagctcattacagcatgagaatagcagtttattactcact
     aaagacagaatgaatgtagaaaaggctgaattctgtcataaaagcaaacagcctggctta
     acaaggagccagcagagcagatgggctgaaagtaaggaaacatgtaatgataggcagact
     cctagcacagagaaaaaggtagatatgaatgctaatccattgtatgagagaaaagaagtg
     aataagcagaaacctccatgctccgagagtgttagagatacacaagatattccttgg
Pig    tgtggcacagatactcatgccagctcgttacagcatgagaacagcagtttattactcact
     aaagacagaatgaatgtagaaaaggctgaattttgtaataaaagcaagcagcctgtctta
     gcaaagagccaacagagcagatgggctgaaagtaagggcacatgtaatgataggcagact
     cctaacacagagaaaaaggtagttctgaatactgatctcctgtatgggagaaacgaactg
     aataagcagaaacctgcgtgctctgacagtcctagagattcccaagatgttccttgg
""")
 
class MinimalPhylipParserTests(PhylipGenericTest):
  """Tests of MinimalPhylipParser: returns (label, seq) tuples."""
 
  def test_empty(self):
    """MinimalFastaParser should return empty list from 'file' w/o labels"""
    self.assertEqual(list(MinimalPhylipParser(self.empty)), [])
 
  def test_minimal_parser(self):
    """MinimalFastaParser should read single record as (label, seq) tuple"""
    seqs = list(MinimalPhylipParser(self.big_interleaved))
    self.assertEqual(len(seqs), 10)
    label, seq = seqs[-1]
    self.assertEqual(label, 'Frog')
    self.assertEqual(seq, \
'ATGGCACACCCATCACAATTAGGTTTTCAAGACGCAGCCTCTCCAATTATAGAAGAATTACTTCACTTCCACGACCATACCCTCATAGCCGTTTTTCTTATTAGTACGCTAGTTCTTTACATTATTACTATTATAATAACTACTAAACTAACTAATACAAACCTAATGGACGCACAAGAGATCGAAATAGTGTGAACTATTATACCAGCTATTAGCCTCATCATAATTGCCCTTCCATCCCTTCGTATCCTATATTTAATAGATGAAGTTAATGATCCACACTTAACAATTAAAGCAATCGGCCACCAATGATACTGAAGCTACGAATATACTAACTATGAGGATCTCTCATTTGACTCTTATATAATTCCAACTAATGACCTTACCCCTGGACAATTCCGGCTGCTAGAAGTTGATAATCGAATAGTAGTCCCAATAGAATCTCCAACCCGACTTTTAGTTACAGCCGAAGACGTCCTCCACTCGTGAGCTGTACCCTCCTTGGGTGTCAAAACAGATGCAATCCCAGGACGACTTCATCAAACATCATTTATTGCTACTCGTCCGGGAGTATTTTACGGACAATGTTCAGAAATTTGCGGAGCAAACCACAGCTTTATACCAATTGTAGTTGAAGCAGTACCGCTAACCGACTTTGAAAACTGATCTTCATCAATACTA---GAAGCATCACTA------AGA')
    self.assertEqual(seqs[0][0], 'Cow')
 
    seqs = list(MinimalPhylipParser(self.space_interleaved))
    self.assertEqual(len(seqs), 5)
    self.assertEqual(seqs[0][0], 'cox2_leita')
    self.assertEqual(seqs[-1][0], 'cox2_tborr')
    self.assertEqual(len(seqs[0][1]), 176)
    self.assertEqual(len(seqs[-1][1]), 176)
 
    seqs = list(MinimalPhylipParser(self.interleaved_little))
    self.assertEqual(len(seqs), 6)
    self.assertEqual(seqs[1][0], 'Hesperorni')
    self.assertEqual(seqs[-1][0], 'B.subtilis')
    self.assertEqual(seqs[-1][1], 'GGCAGCCAATCACGGCAGCCAATCACGGCAGCCAATCAC')
 
    seqs = list(MinimalPhylipParser(self.noninterleaved_little))
    self.assertEqual(len(seqs), 6)
    self.assertEqual(seqs[0][0], 'Archaeopt')
    self.assertEqual(seqs[-1][0], 'B.subtilis')
    self.assertEqual(seqs[-1][-1], 'GGCAGCCAATCACGGCAGCC')
 
    seqs = list(MinimalPhylipParser(self.noninterleaved_big))
    self.assertEqual(len(seqs), 3)
    self.assertEqual(seqs[0][0], 'Rhesus')
    self.assertEqual(seqs[-1][0], 'Pig')
    self.assertEqual(seqs[-1][1], 'tgtggcacagatactcatgccagctcgttacagcatgagaacagcagtttattactcactaaagacagaatgaatgtagaaaaggctgaattttgtaataaaagcaagcagcctgtcttagcaaagagccaacagagcagatgggctgaaagtaagggcacatgtaatgataggcagactcctaacacagagaaaaaggtagttctgaatactgatctcctgtatgggagaaacgaactgaataagcagaaacctgcgtgctctgacagtcctagagattcccaagatgttccttgg')
 
  def test_get_align(self):
    """get_align_for_phylip should return Aligment object for phylip files"""
    align = get_align_for_phylip(self.big_interleaved)
    align = get_align_for_phylip(self.interleaved_little)
    s = str(align)
    self.assertEqual(s, '''>Archaeopt
CGATGCTTACCGCCGATGCTTACCGCCGATGCTTACCGC
>Hesperorni
CGTTACTCGTTGTCGTTACTCGTTGTCGTTACTCGTTGT
>Baluchithe
TAATGTTAATTGTTAATGTTAATTGTTAATGTTAATTGT
>B. virgini
TAATGTTCGTTGTTAATGTTCGTTGTTAATGTTCGTTGT
>Brontosaur
CAAAACCCATCATCAAAACCCATCATCAAAACCCATCAT
>B.subtilis
GGCAGCCAATCACGGCAGCCAATCACGGCAGCCAATCAC
''')
    align = get_align_for_phylip(self.noninterleaved_little)
    s = str(align)
    self.assertEqual(s, '''>Archaeopt
CGATGCTTACCGCCGATGCT
>Hesperorni
CGTTACTCGTTGTCGTTACT
>Baluchithe
TAATGTTAATTGTTAATGTT
>B. virgini
TAATGTTCGTTGTTAATGTT
>Brontosaur
CAAAACCCATCATCAAAACC
>B.subtilis
GGCAGCCAATCACGGCAGCC
''')
 
if __name__ == '__main__':
  main()